Tanım : Öğretmen Yayınları yenilenen ve hızla büyüyen eğitim öğretim sektörüne 2008 yılında temellerini atmış hizmet için sonsuz yatırımlar yaparak güncel, yenilikçi, yaratıcı anlayışıyla okula yardımcı kaynaklarda ve sınavlarda hedefe doğru kazanmak için vazgeçilmez bir yayınevi olmuştur. İLKÖĞRETİM 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8. sınıflara yönelik yayınları ile yeni müfredata %100 uygun, konu konu aktarılan modüler sistem, tamamı renkli,çağdaş,güncel konu ve sorulardan oluşan yayınları bulunmaktadır. Öğretmen Yayınları profesyonel yazar kadrosu, grafik, tasarım ekibi, dizgi ekibi ile Türkiyen'nin dört bir yanında seçkin ve elit bayii portföyü ile tam kadro olarak öğretmen ve öğrencilerimizin hizmetindedir.

Misyonumuz : Varlığımızın nedeni evrensel boyutta bilgi üretmek,bilimin sınırlarını genişletmek,aydın ve yaratıcı düşünebilen bireyler yetiştirmek Türk Milli Eğitim temel kanunu hükümleri, Atatürkçülük ilke ve amaçları doğrultusunda, toplumda yer alacak, ülke çıkarlarına yararlı, demokratik ve laik Cumhuriyeti koruyan, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan ve onları korumasını bilen nesiller için kaynaklar sağlamak.

Vizyonumuz  : Yeni oluşumları göz ardı etmeyen tutum ve davranışlar geliştiren, yerine getirmeye çalışan, Atatürk İlke ve İnkilaplarına bağlı, çağdaş düşünceli, ileri görüşlü yayıncıyız.